Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Εκμάθηση υπολογιστών από το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού

Το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού προσφέρει μαθήματα πληροφορικής στις υπόδικες και στους κρατούμενους φυλακών.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από καθηγητή πληροφορικής του Κέντρου Επιμόρφωσης, ενώ θα λειτουργούν δύο τμήματα αρχάριων και προχωρημένων για τις υπόδικες των γυναικείων φυλακών και δυο αντίστοιχα τμήματα στις αντρικές φυλακές.
Τα μαθήματα πληροφορικής και εκμάθησης υπολογιστών προσφέρει η δημοτική αρχή ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της θεραπευτικής κοινότητας «ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», η οποία διοργανώνει προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης κρατουμένων χρηστών στις φυλακές.