Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις κατά την έκτιση ποινής

http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F/%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3.aspx