Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Συμμετοχή της ΚΛΙΜΑΚΑ στο Campus Party Europe


Από τις 14 έως τις 17 Απρίλιου 2010 η ΚΛΙΜΑΚΑ συμμετείχε στην πανευρωπαϊκή διοργάνωση της ισπανικής κυβέρνησης «Campus Party EuropeMICINN Challenge».
Η εν λόγω διοργάνωση είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας και διεξήχθη στη Μαδρίτη με την συμμετοχή 800 ατόμων από 27 κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Στο πλαίσιο αυτής, το Υπουργείο Επιστημών και Καινοτομίας της ισπανικής κυβέρνησης προκήρυξε διαγωνισμό σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η ΚΛΙΜΑΚΑ συμμετείχε στο διαγωνισμό με το projectTelepsychiatry Network και κατατάχθηκε στα  10 επικρατέστερα project σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο, προσκλήθηκε να παρουσιάσει το project στην ενότητα  «Η τεχνολογία στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» και να συμμετάσχει στο σύνολο της διοργάνωσης.
Η παρουσίαση αφορούσε την διευρυμένη χρήση της τηλεψυχιατρικής για την παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Αναφέρθηκαν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της χρήσης σύχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε πληθυσμούς με περιορισμένη ή/και καθόλου πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης. Ως τέτοιοι νοούνται οι πληθυσμοί απομονωμένων περιοχών (νησιά της άγονης γραμμής), οι κρατούμενοι και το προσωπικό των φυλακών, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις πύλες εισόδου ενώ παράλληλα έγινε αναφορά  σε διεθνείς δράσεις που έχει υλοποιήσει η ΚΛΙΜΑΚΑ, στο Αφγανιστάν και το Ιράκ με την αρωγή της τηλεψυχιατρικής. Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες συμβολής των τηλεψυχιατρικών δικτύων περιλαμβάνουν την τακτική ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, την 24ωρη παρέμβαση σην κρίση, την έγκαιρη έναρξη προγράμματων επανένταξης, την συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας, την διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α  
Την παρουσίαση παρακολούθησαν επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον  οι συμμετέχοντες της διοργάνωσης, η Υπουργός Επιστήμης και Καινοτομίας της Ισπανικής Κυβέρνησης καθώς και ο Πρόεδρος της οργάνωσης Asociación E3 Futura.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου