Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ»

Ι. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν.2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 260/16-1-2008 Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» και την υπ’ αριθμ. 4014/27-11-2007 Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία τμημάτων εκτός έδρας ΣΔΕ» (Φ.Ε.Κ. 34/B/16-1-2008).
ΙΙ. Τα ΣΔΕ είναι Σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης, λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9», σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 6104/6-5-2009 (ΑΠ7), 6103/6-5-09 (ΑΠ8) και 6105/6-5-09 (ΑΠ9) πράξεις ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 του ΥΠΕΠΘ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πλαίσιο των παραπάνω Πράξεων, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. με την 14/20-09-2010 Πράξη του ΔΣ προκηρύσσει τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ανά Περιφέρεια περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΔΕ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΣΑΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (2ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1o ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΣΕΡΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ (1Ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1Ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ),
ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (2Ο ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (2Ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ (1ο ΣΔΕ ΔΟΜΟΚΟΥ), ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ (1Ο ΣΔΕ ΘΗΒΩΝ)
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΥ, ΣΥΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΤΥΛΙΣΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (1ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ), ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ (2ο ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ)

Αναλυτικός πίνακας με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματά τους, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του νομού ή όμορου νομού, περιέχεται στο Παράρτημα της παρούσης.

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό στην αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας. Προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:
• Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας. Η ομαδική Συμβουλευτική δύναται να πραγματοποιείται στις αίθουσες του σχολείου, πάντα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων.
• Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες – αιτήματα των εκπαιδευομένων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
• Επικοινωνεί με άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
• Πραγματοποιεί επαφές με επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων (π.χ. σωματεία) με στόχο τη διαμεσολάβηση - διευκόλυνση της τοποθέτησης εκπαιδευομένων σε θέσεις εργασίας (σε περίπτωση που είναι εφικτό και κατά την κρίση του Συμβούλου).
• Συμμετέχει στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και με θέματα που αφορούν γενικότερα στη διευκόλυνση εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας όπως πρόσκληση επαγγελματιών, ημέρες καριέρας κ.λ.π.
• Τηρεί βιβλίο δραστηριοτήτων στο οποίο καταγράφονται ανά ημέρα και ώρα οι δραστηριότητες (ατομικά ραντεβού κ.λ.π.) καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης.
• Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
• Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν σε ζητήματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας των εκπαιδευομένων.
• Συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
• Υποβάλλει αναλυτική τριμηνιαία απολογιστική έκθεση πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου).
• Υποβάλλει συνολικό απολογισμό – αποτίμηση του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου, που συνοδεύεται από δείγμα πρωτότυπου υλικού σχετικού με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας (ασκήσεις, ερωτηματολόγια κ.λ.π.).

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:
Α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων: Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία του τίτλου).
Β) Κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, ή και να έχουν Επαγγελματική εμπειρία στη Συμβουλευτική – Προσανατολισμό ενηλίκων καθώς και στη Συμβουλευτική απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
Προηγούνται στην επιλογή οι υποψήφιοι της κατηγορίας Α που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού εξειδίκευσης ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου Σπουδών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Προσλαμβάνεται με σύμβαση έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:
• Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξή τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.
• Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
• Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
• Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες – αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
• Επικοινωνεί με άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
• Τηρεί «ημερολόγιο» στο οποίο καταγράφονται ανά ημέρα και ώρα οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο σχολικό περιβάλλον (ατομικά ραντεβού κ.λ.π.).
• Συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
• Υποβάλλει απολογισμό του έργου του, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.
Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:
α) Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και
Β) Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογία.
Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου προηγούνται στην κατάταξη όλων των υπολοίπων ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν.

Δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά θα καταταγούν στο τέλος του πίνακα μοριοδότησης.

Τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις αποφάσεις αντίστοιχα 3240 / 8-9-2010 και 3239/8-9-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., είναι τα ακόλουθα :

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΔΕ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 23
Διδακτορικό 12
Μεταπτυχιακό 7
Δεύτερο Πτυχίο 4
Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 17
Στα ΣΔΕ
(0,5 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10) 10
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 7
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 50
Στα ΣΔΕ
(1 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 25) 25
Σε δομές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης
(1 μόριο ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 15) 15
Σε δομές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες και άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
(0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10) 10
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 10
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ * 5
Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 2
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 3
Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 5
3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 5
Πιστοποίηση όπως καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ 5
Πιστοποίηση από εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΓΔΒΜ ή άλλου Δημόσιου Φορέα
(0,2 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΔΕ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 23
Διδακτορικό 12
Μεταπτυχιακό 7
Δεύτερο Πτυχίο 4
Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου προηγούνται στην κατάταξη όλων των υπολοίπων ανεξάρτητα από το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 17
Στα ΣΔΕ
(0,5 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10) 10
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 7) 7
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 50
Στα ΣΔΕ
(1 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 25) 25
Σε δομές δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης
(1 μόριο ανά 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 15) 15
Σε δομές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες και άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
(0,5 μόρια ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10) 10
3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 10
3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 5
Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 2
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 3
Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 5
3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 5
Πιστοποίηση όπως καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ 5
Πιστοποίηση από εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΓΔΒΜ ή άλλου Δημόσιου Φορέα
(0,2 μόριο ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
- για ένα μόνο ΣΔΕ και
- για μία θέση εργασίας (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας ή Σύμβουλος Ψυχολόγος).
Τυχόν επιλογή περισσότερων του ενός ΣΔΕ ή θέσης εργασίας αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. (www.ideke.edu.gr/προκηρύξεις) και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://sde.ideke.edu.gr.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω μορφή ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή fax δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Στη φάση της υποβολής των αιτήσεων δεν συνυποβάλλονται δικαιολογητικά.
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: : Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010, ώρα 15.00μ.μ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τα μόρια θα υπολογιστούν αυτόματα βάση της υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα (www.ideke.edu.gr) και στα γραφεία του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.
Οι υποψήφιοι που θα βρίσκονται σε επιλέξιμη θέση, θα κληθούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, μετά από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.
Επίσης, φάκελο με τα δικαιολογητικά τους θα υποβάλλουν και όσοι τυχόν κάνουν ένσταση κατά του πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων.
Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν ιδιοχείρως ή θα αποσταλούν με εταιρία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση:
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα,
2ος Όροφος.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα υπογεγραμμένη εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης, και θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των:
1) τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων επιμόρφωσης και άλλων προσόντων (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, δεύτερο πτυχίο, πτυχίο ξένης γλώσσας με επίσημη μετάφραση, χειρισμού Η/Υ κ.λ.π.), τοποθετημένα, σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων του αναλυτικού πίνακα μοριοδότησης που εκτίθεται παραπάνω.
Για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και ισοτιμία τους,
2) αποδεικτικών – βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας σε ΣΔΕ, σε δομές Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και σε δομές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες και άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Για τη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας
- πρέπει να αποδεικνύεται με σαφήνεια ο χρόνος απασχόλησης σε μήνες ή ώρες (ανάλογα με τα κριτήρια μοριοδότησης), και
- απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, εάν η βεβαίωση προέρχεται από ιδιωτικό φορέα.
Σε αντίθετη περίπτωση η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη.
Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν θα τεκμηριωθούν με αντίστοιχα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τυχόν ενστάσεις κατά της προκήρυξης υποβάλλονται σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.
Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες.
Οι ενστάσεις συνοδεύονται από τον φάκελο των δικαιολογητικών του υποψηφίου (όπως περιγράφεται ανωτέρω), και υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, 2ος Όροφος, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με εταιρία ταχυμεταφορών, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται από το ΙΔΕΚΕ η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, ουδεμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή, ως εκπρόθεσμη.
Πληροφορίες: τηλ. 213 131 1684, 1599, 1515, 1508, 1510, 1511 και ώρες 10.00 – 14.00.
O Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε.


Παναγιώτης Καπούλας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΔΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
1.1. ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
1.2. ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ:
1.2.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
1.2.2. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
1.3. ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
1.4. ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1.4.1. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΗΣ
1.4.2. ΤΜΗΜΑ ΙΑΣΜΟΥ
1.4.3. ΤΜΗΜΑ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
1.5. ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ
1.5.1. ΤΜΗΜΑ ΜΥΚΗΣ
1.5.2. ΤΜΗΜΑ ΣΜΥΝΘΗΣ
1.6. ΣΔΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1.6.1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
1.7. ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2.1. ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
2.1.1. ΤΜΗΜΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
2.1.2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
2.2. ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2.3. ΣΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2.3.1.ΤΜΗΜΑ ΠΕΤΡΑΣ
2.3.2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
2.3.3. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ
2.4. ΣΔΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
2.4.1. ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
2.4.2. ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
2.5. ΣΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2.6. ΣΔΕ ΣΕΡΡΩΝ
2.6.1. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
2.7. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3.1. ΣΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3.1.1. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
3.2. ΣΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3.2.1. ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
3.2.2. ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
3.2.3. ΤΜΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
3.3. ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
3.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
4.1. ΣΔΕ ΑΡΤΑΣ
4.1.1. ΤΜΗΜΑ ΑΡΑΧΘΟΥ
4.1.2. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
4.2. ΣΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
4.2.1. ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5.1. ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ
5.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
5.2. ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5.2.1. ΤΜΗΜΑ ΣΟΦΑΔΩΝ
5.2.2. ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
5.3. ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.3.1. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
5.4. ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5.5. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
5.6. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6.1. ΣΔΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
6.2. ΣΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
6.2.1. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
6.3. ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ
6.3.1. ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΑΙΣΙΝΑΣ
6.4. ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
6.4.1. ΤΜΗΜΑ ΘΗΒΑΣ
6.5. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ
6.6. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
7.1. ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ
7.1.1. ΤΜΗΜΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
7.2. ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7.2.1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
7.3. ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
7.3.1. ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
7.4. ΣΔΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
7.4.1. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
7.5. ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ
7.5.1. ΤΜΗΜΑ ΜΟΛΑΩΝ

8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
8.1. ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
8.1.1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
8.1.2. ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
8.2. ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ
8.2.1. ΤΜΗΜΑ ΔΥΜΗΣ
8.2.2. ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
8.3. ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ
8.3.1. ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9.1. ΣΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9.1.1. ΤΜΗΜΑ ΘΙΝΑΛΛΙΩΝ

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
10.1. ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
10.1.1. ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
10.1.2. ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
10.1.3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
10.2. ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ
10.2.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
10.3. ΣΔΕ ΧΙΟΥ

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
11.1. ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ
11.1.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
11.2. ΣΔΕ ΣΥΡΟΥ
11.2.1. ΤΜΗΜΑ ΝΑΞΟΥ
11.2.2. ΤΜΗΜΑ ΤΗΝΟΥ
11.2.3. ΤΜΗΜΑ ΘΗΡΑΣ

12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
12.1. ΣΔΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
12.1.1. ΤΜΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ
12.1.2. ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12.2. ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
12.2.1. ΤΜΗΜΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ
12.2.2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
12.3. ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ
12.3.1. ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
12.3.2. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
12.4. ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ
12.4.1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ
12.4.2. ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
13.1. ΣΔΕ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
13.2. ΣΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ
13.2.1. ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
13.2.2. ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
13.3. ΣΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
13.4. ΣΔΕ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
13.5. ΣΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
13.6. ΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
13.7. ΣΔΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
13.8. ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου