Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

«Καμπάνα» ΣτΠ για την ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων

"Ελλείψεις και κενά στη νομοθεσία που αφορά την ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης."
Διερευνώντας σχετικές αναφορές, ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε με δύο επιμέρους σοβαρά θέματα που αφορούν την ποινική μεταχείριση ψυχικώς πασχόντων ατόμων. Όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, το πρώτο ζήτημα σχετίζεται με τη διαδικασία επιβολής και άρσης του μέτρου της φύλαξης των ποινικώς καταλόγιστων σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ποινικού δικαίου, αλλά και την έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη διακοπή της ακούσιας νοσηλείας ψυχικά ασθενούς, λόγω ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του, γεγονός που επιδεινώνει ραγδαία την κατάσταση της υγείας του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε νομοθετικά κενά και ελλείψεις στην ισχύουσα νομοθεσία και «ενδεχομένως απαιτείται τροποποίηση του υφισταμένου νομικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η τακτική συνεργασία, αλληλοενημέρωση και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Σε επιστολή που απέστειλε τον περασμένο Ιούνιο ο βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Βασίλης Καρύδης προς το υπουργείο Δικαιοσύνης επισημαίνει ότι «ο εγκλεισμός προσώπου σε νοσηλευτικό ίδρυμα επιβάλλεται, εκτός από τους λόγους δημόσιας ασφάλειας, και για θεραπεία και παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Ειδικότερα δε για τα εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα, ακόμα και σε περίπτωση, που έχει κριθεί ότι στερούνται ικανότητας για καταλογισμό και έχει διαταχθεί η νοσηλεία τους σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους σε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας».
Παράλληλα, «σε περίπτωση, που δεν διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο η φύλαξή τους σε θεραπευτικό κατάστημα, όπου θα είναι δυνατή η συμμετοχή σε θεραπευτικό πρόγραμμα, δεν προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο θα μπορούσαν να ζητήσουν την αντικατάσταση του επιβαλλόμενου σε αυτούς μέτρου ή την μεταφορά τους σε άλλο θεραπευτικό ίδρυμα, όπου θα είναι δυνατή η παροχή σε αυτούς κατάλληλης ιατρικής φροντίδας ή-και συμμετοχή σε ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα».
Η ανεξάρτητη αρχή θεωρεί, επίσης, αναγκαία «την τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων σχετικά με θέματα όπως για τη διαδικασία περί επιβολής, διατήρησης ή άρσης του μέτρου του εγκλεισμού, την πρόβλεψη διοικητικών ή ένδικων βοηθημάτων κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σε θεραπευτικό κατάστημα και την παροχή ιατρικής φροντίδας και θεραπευτικής αγωγής σε κατάλληλες συνθήκες στα άτομα τα οποία έχουν κριθεί ότι στερούνται της ικανότητας για καταλογισμό ή είναι εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες».
Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι μετά από τη διερεύνηση του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορών που αφορούν την ποινική μεταχείριση των ψυχικώς πασχόντων, τα σχετικά ζητήματα που έθεσε η ανεξάρτητη αρχή παραπέμφθηκαν στις ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναμόρφωση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου