Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Υπ. Δικαιοσύνης-Δελτίο Τύπου-Σε σχέση με την αποχή από το συσσίτιο μέρους των κρατουμένων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε σχέση με την αποχή από το συσσίτιο μέρους των κρατουμένων σε 16 από τα 33 καταστήματα κράτησης της χώρας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνωρίζει ότι οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα, στο πλαίσιο της νομιμότητας, να επιλέγουν τους τρόπους έκφρασης των αιτημάτων τους.
Το Υπουργείο κατανοώντας πλήρως τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες διαβιώνουν οι κρατούμενοι, από την πρώτη στιγμή ανάληψης του νέου κυβερνητικού έργου εστίασε το ενδιαφέρον του στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στην παραγωγή ενός πρακτικού και νομοθετικού έργου που διευκολύνει την καθημερινότητα, βελτιώνει τις συνθήκες και υπηρετεί τον άνθρωπο, φιλελευθεροποιώντας το φυλακτικό σύστημα.
Η ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΣΑΘΕΑ για την στήριξη του ανήλικου θύματος και παραβάτη, οι συνεργασίες με Πανεπιστημιακές ψυχιατρικές κλινικές, με την Αντικαρκινική Εταιρία, με τους Γιατρούς του Κόσμου, η ίδρυση Αγροτικών Ιατρείων στα καταστήματα κράτησης για την βελτίωση της ιατρονοσηλευτικής περίθαλψης, η κατάργηση του κολπικού ελέγχου στις γυναίκες κρατούμενες με την αυστηρή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αποτελούν κάποιες από τις πρακτικές δράσεις μας που βελτιώνουν τις συνθήκες στον φυλακτικό χώρο.
Όμως και οι νομοθετικές μας πρωτοβουλίες δεν υστερούν.
Ήδη από το Δεκέμβριο του 2009, έγινε η τροποποίηση του αρθ. 282 ΚΠΔ, ώστε πλέον οι προσωρινές κρατήσεις να μην γίνονται με την ίδια ευχέρεια που γίνονταν στο παρελθόν και να μην αρκεί από μόνη της η βαρύτητα της πράξης για την επιβολή προσωρινής κράτησης.
Βελτιώθηκε θεαματικά το νομοθετικό πλαίσιο για τους ανηλίκους δράστες, αφού μεταξύ άλλων διατάξεων, έπαψαν από τον Ιούλιο του 2010 οι κρατήσεις ανηλίκων ηλικίας 13-15 ετών, ενώ μειώθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές, όπως λ.χ. για τις περιπτώσεις όπου προβλεπόταν περιορισμός 5 έως 20 έτη και ο οποίος μειώθηκε σε 2 έως 10 έτη.
Στη Βουλή βρίσκεται αυτή τη στιγμή νομοσχέδιο προς ψήφιση, με το οποίο εκσυγχρονίζεται το σύστημα των ποινών, δίδεται η δυνατότητα μετατροπής των ποινών με ρύθμιση σε δόσεις, αναμορφώνεται ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας, γίνονται πιο ελαστικές οι προϋποθέσεις για τις υφ' όρον απολύσεις, ενώ διευρύνονται οι δυνατότητες για αναστολή εκτέλεσης των ποινών και με την ψήφιση του νόμου πολλοί κρατούμενοι θα βρεθούν εκτός των καταστημάτων κράτησης.
Δύο νομοπαρασκευαστικές επιτροπές εργάζονται με φιλελεύθερη και προοδευτική κατεύθυνση για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα και του Κώδικα περί Ναρκωτικών, υπό την Προεδρία των καθηγητών Πανεπιστημίου κ. Πανούση και Παρασκευόπουλου αντιστοίχως. Οι επιτροπές αυτές θα παραδώσουν το έργο τους το πρώτο εξάμηνο του 2011, ώστε αμέσως μετά να προωθηθούν στη Βουλή.
Σε ότι αφορά τα αιτήματα των κρατουμένων, κάποια από αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, όπως λ.χ. οι ποινές ισόβιας κάθειρξης να ισοδυναμούν με ελάχιστο χρόνο έκτισης 12 ετών.
Βέβαια, άλλα αιτήματα, όπως τα θέματα των αδειών, των πειθαρχικών ποινών κ.λπ., έχουν σοβαρή βάση και το Υπουργείο τα αντιμετωπίζει με θετική διάθεση και στο πλαίσιο του συστηματικού νομοπαρασκευαστικού έργου, ενώ είναι σίγουρο πως οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που επεξεργάζεται το Υπουργείο υπερβαίνουν σε προοδευτικότητα ακόμα και αυτά τα αιτήματα των κρατουμένων.
Όμως, η πίεση για τροποποιήσεις "εδώ και τώρα", έχει αποσπασματικά χαρακτηριστικά και ακυρώνει τον συστηματικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται το Υπουργείο. Αυτή η συστηματικότητα αν δεν υπονομευθεί από συμπεριφορές που μπορούν να διεγείρουν συντηρητικά αντανακλαστικά, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει σύντομα σπουδαίους καρπούς.
Η ευθύνη για τη μη υπονόμευση των νομοθετικών τροποποιήσεων που από το επόμενο εξάμηνο θα φθάνουν στη Βουλή, ανήκει σε όλους τους σκεπτόμενους κρατούμενους.
Τέλος, ο Υπουργός διαλέγεται με κάθε πολίτη. Έτσι, δημιουργούνται απορίες για το πώς ένα αίτημα συνάντησης κάποιων φερομένων ως εκπροσώπων των κρατουμένων, που δεν γνωρίζουμε πως επιλέχθηκαν, δεν υποβλήθηκε στο Υπουργείο, αλλά διατυπώθηκε μόνον μέσω εφημερίδων.
Ο Υπουργός δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση για τη συνομιλία του με τους κρατουμένους, όπως τακτικά πράττει τούτο στα διάφορα καταστήματα κράτησης της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου