Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Stress, επαγγελματική εξουθένωση, ψυχική υγεία και στρατηγικές αντιμετώπισης στο προσωπικό των ελληνικών καταστημάτων κράτησης

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2010, 27(6):944-952
ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2010, 27(6):944-952
Copyright © Athens Medical Society
www.mednet.gr/archives
ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992

Γ. Κουλιεράκης,
Δ. Αγραφιώτης
Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η αποτύπωση του επιπέδου ψυχικής υγείας, του stress, της επαγγελματικής εξουθένωσης και των στρατηγικών αντιμετώπισης στους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης.
ΥΛ ΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ
Στη μελέτη κλήθηκαν να συμμετάσχουν 867 υπάλληλοι από δεκατρία καταστήματα κράτησης, από τους οποίους ανταποκρίθηκαν 244 (ποσοστό ανταπόκρισης: 28,14%). Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας των 28 ερωτήσεων (ΕΓΥ-28), το ερωτηματολόγιο άγχους του Spielberger (STAI), το ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης της Maslach (MBI), η κλίμακα στρατηγικών αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων (ΚΣΑΑΚ) και ένα ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών χαρακτηριστικών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι περισσότεροι υπάλληλοι, αν και δεν επιθυμούσαν να εργαστούν στα καταστήματα κράτησης, δήλωσαν ικανοποιημένοι από το επάγγελμά τους. Φάνηκε ότι
οριακά υφίσταται κάποιο ψυχικό πρόβλημα στο προσωπικό, με τις γυναίκες υπαλλήλους να είναι περισσότερο βεβαρημένες ψυχικά, τόσο στο συνολικό επίπεδο ψυχικής υγείας όσο και σε επιμέρους διαστάσεις του ΕΓΥ-28. Τα επίπεδα άγχους κυμάνθηκαν σε μέτρια επίπεδα, όμως περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους εμφάνισαν υψηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης, ενώ ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισε χαμηλό αίσθημα προσωπικών επιτευγμάτων. Αναφορικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης, οι γυναίκες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την αποφυγή/διαφυγή και την ευχολογία/ονειροπόληση, ενώ οι άνδρες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν περισσότερο την αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης.
ΣΥ ΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Παρά την ενδεχομένως απλουστευμένη άποψη ότι οι εργαζόμενοι στα καταστήματα κράτησης είναι «δυστυχείς», το προσωπικό δήλωσε ικανοποιημένο από την εργασία του. Όμως, τα καταστήματα κράτησης, ως εργασιακός χώρος, επιβαρύνουν την ψυχική υγεία του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά, έστω κι αν η επιβάρυνση δεν είναι μεγάλης έντασης, επιβαρύνουν δε περισσότερο τις γυναίκες υπαλλήλους. Η μελέτη αποτελεί το υπόβαθρο και το σημείο εκκίνησης για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούσαν στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητές του και να βελτιωθεί η εξέλιξή του στο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας μας.

Το πλήρες άρθρο βρίσκεται εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου