Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης

Τη συγκρότηση επιτροπών για την κοινωνική επανένταξη κρατουμένων σε όλες τις περιφέρειες ζήτησε το υπουργείο Δικαιοσύνης. 
Στην επιστολή του ειδικού γραμματέα του υπουργείου, Μαρίνου Σκανδάμη, προς τους περιφερειάρχες, σημειώνεται πως αποστολή των Επιτροπών Κοινωνικής Υποστήριξης θα είναι "η  ενημέρωση του κρατούμενου ή του απολυθέντος σχετικά με θέματα που αφορούν τη νομική και κοινωνική του κατάσταση καθώς και την υποβοήθησή του για προσαρμογή στην κοινωνική ζωή".
Οι επιτροπές, η λειτουργία των οποίων σημειωτέων προβλέπεται από το σωφρονιστικό κώδικα, θα συνεργάζονται με φορείς όπως ο ΟΑΕΔ.
Οι επιτροπές θα είναι πενταμελείς και θα μπορεί να αποτελούνται από μέλη του δικαστικού σώματος εν ενεργεία ή επί τιμή, του δικηγορικού συλλόγου, του ιατρικού συλλόγου, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων, ειδικούς επιστήμονες και εθελοντές.
Η επιτροπές θα υποβάλλουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και προτάσεις στους περιφερειάρχες.
Η θητεία των μελών θα είναι διετής και ανανεώσιμη και η συμμετοχή τους άμισθη και τιμητική.

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=242938