Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

«Παρέμβαση στο Κατάστημα κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ) - Πρόγραμμα Δεινομάχη»


Δεκέμβριος  2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013  - με δικαιούχο την  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)  και σε συνεργασία με το Κ.Κ.Γ.Ε.Θ θα υλοποιήσει σχέδιο δράσης με τίτλο  «Παρέμβαση στο Κατάστημα κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ) - Πρόγραμμα Δεινομάχη».  Άμεσα ωφελούμενες του σχεδίου είναι οι κρατούμενες  του Κ.Κ.Γ.Ε.Θ καθώς και αποφυλακισμένες γυναίκες.
Στόχος του  σχεδίου δράσης είναι η ενδελεχής μελέτη των αναγκών των γυναικών κατά την είσοδο τους καθώς και κατά την κράτηση τους στη φυλακή, η πληρέστερη ανταπόκριση στις  ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους με έμφαση στην πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών   και η δημιουργία ενός πλαισίου ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται μετά την αποφυλάκιση.
Ενέργειες που πρόκειται να  υλοποιηθούν:
  • ·         Ψυχιατρική & Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών  με έμφαση στην επανένταξη και στην  πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.
  • ·         Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό του Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.
  • ·         Έκδοση οδηγών σχετικά με το ψυχοκοινωνικό προφίλ των κρατούμενων γυναικών. και τη διάσταση του φύλου στην υποστήριξη τους.
  • ·         Ημερίδες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.


Είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες.