Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Αυτοτραυματισμός Ερωτήσεις και απαντήσεις

Πολλοί νέοι άνθρωποι αναφέρουν ότι αυτοτραυματίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν οδυνηρά συναισθήματα, άσχημες αναμνήσεις, εμπειρίες ή/και καταστάσεις που βιώνουν στο  παρόν. Για πολλούς είναι δύσκολο το να κατανοήσουν γιατί συμβαίνει και για ποιο λόγο κάποιος θέλει να προκαλεί κακό στον εαυτό τους. Το παρόν έχει γραφτεί για τους νέους που αυτοτραυματίζονται ή/και για όσους ανησυχούν για κάποιον δικό τους φίλο/η, συγγενή κλπ. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες του αυτοτραυματισμού, τους τρόπους αντιμετώπισης και τις διαθέσιμες πηγές βοήθειας. 
Περισσότερα εδώ