Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΙΝΟΜΑΧΗ

Στις 25 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης σχετικά με το σχέδιο δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ) — Πρόγραμμα Δεινομάχη» που υλοποιείται από την ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013 —  με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) και σε συνεργασία με το Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.
Διαβάστε περισσότερα εδώ