Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΙΝΟΜΑΧΗΗ ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) και σε συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών υλοποιεί το σχέδιο δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ) - Πρόγραμμα Δεινομάχη». Την Τρίτη 25/2/2014 πρόκειται να  λάβει χώρα εντός του Καταστήματος Κράτησης Ελεώνα Θηβών Ημερίδα για την ενημέρωση των κρατουμένων και του προσωπικού.