Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια  για το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.  Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν εντός του Καταστήματος Κράτησης  σε 2 κύκλους (15 εκπαιδευτικών ωρών έκαστος) προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ημερομηνιών από τους συμμετέχοντες και να μην παρακωλυθεί η λειτουργία του καταστήματος. Οι ημερομηνίες και το περιεχόμενο των ενοτήτων ακολουθούν παρακάτω.  Λαμβάνοντας υπόψη τον κλειστό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άρα την αδυναμία συμμετοχής σε αυτό «εξωτερικών» συμμετεχόντων,  το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων θα δημοσιοποιηθεί και θα ενσωματωθεί στα παραδοτέα εγχειρίδια του Σχεδίου Δράσης «Δεινομάχη».
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α’ ΚΥΚΛΟΣ
11:00-15:00
Β’ ΚΥΚΛΟΣ
11:00- 15:00
Ψυχικές Διαταραχές – Επιπολασμός σε γυναίκες κρατούμενες- αναγνώριση και αντιμετώπιση
Ιωάννης Χατζηδάκης , Ψυχίατρος
Γαρώνη Ντόροθυ, Ψυχολόγος
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014
Αναγνώριση και αντιμετώπιση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών – Η διάσταση του φύλου
Γαρώνη Ντόροθυ, Ψυχολόγος
Κεφάλα Τζίνα, Κλινική  Ψυχολόγος
Φωτεινή Λεομπίλλα, Κοινωνιολόγος
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014
Εκφραζόμενο συναίσθημα, επίλυση συγκρούσεων και δεξιότητες επικοινωνίες
Γαρώνη Ντόροθυ, Ψυχολόγος
Κεφάλα Τζίνα, Κλινική  Ψυχολόγος
Φωτεινή Λεομπίλλα, Κοινωνιολόγος
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Νέο Έγγραφο του Microsoft Publisher