Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ολοκλήρωση του Α΄ κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα ΘηβώνΟλοκληρώθηκε ο α’ κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που υλοποιεί η ΚΛΙΜΑΚΑ για το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ- ΥΠΕΣ).
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελεί  μια τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ) - Πρόγραμμα Δεινομάχη». Στόχος του  σχεδίου δράσης είναι η ενδελεχής μελέτη των αναγκών των γυναικών κατά την είσοδο τους καθώς και κατά την κράτηση τους στη φυλακή, η πληρέστερη ανταπόκριση στις  ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους με έμφαση στην πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών   και η δημιουργία ενός πλαισίου ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται μετά την αποφυλάκιση.
Οι ενέργειες που υλοποιούνται αφορούν:
          Ψυχιατρική & Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη κρατούμενων και αποφυλακισμένων γυναικών  με έμφαση στην επανένταξη και στην  πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.
          Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό του Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.
          Έκδοση οδηγών σχετικά με τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, το ψυχοκοινωνικό προφίλ των κρατούμενων γυναικών  και τη διάσταση του φύλου στην υποστήριξη τους.
          Ημερίδες ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων.
Οι ενότητες του Α΄ Κύκλου  που παρουσιάστηκαν αφορούσαν:

·         Ψυχικές Διαταραχές : Επιπολασμός σε γυναίκες κρατούμενες, αναγνώριση και αντιμετώπιση
·         Αναγνώριση και αντιμετώπιση αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών – Η διάσταση του φύλου
·         Εκφραζόμενο συναίσθημα, επίλυση συγκρούσεων και δεξιότητες επικοινωνίες
Οι συμμετέχοντες προσήλθαν στα σεμινάρια με αυξημένο ενδιαφέρον και επιθυμία για γόνιμο διάλογο. Κάποιες από τις ανάγκες που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή των μαθημάτων αφορούσαν τη δημιουργία θεσμοθετημένης δια βίου  εκπαίδευσης του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, την ενίσχυση της Σχολής Σωφρονιστικών Υπαλλήλων με μαθήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, την δυνατότητα πρόσβασης τους σε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης καθώς και την ίδρυση ειδικών πλαισίων για την θεραπεία γυναικών με ψυχιατρικές διαταραχές που εμπλέκονται στο σωφρονιστικό σύστημα.
Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα αποτελέσματα της  αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τους συμμετέχοντες του Α’ κύκλου. 
 


Τα σεμινάρια του Β΄ Κύκλου πρόκειται να ξεκινήσουν την Τετάρτη στις 26/11/2014