Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ημερίδα Διάχυσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης "Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών-Πρόγραμμα Δεινομάχη"