Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Εγχειρίδια του Σχεδίου Δράσης "Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών-Πρόγραμμα Δεινομάχη"

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης " Παρέμβαση στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών - Πρόγραμμα Δεινομάχη" δημιουργήθηκαν τα εγχειρίδια "Ψυχοκοινωνικό Προφίλ των κρατουμένων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξη τους" και «Πρόληψη της αυτοκτονίας και των αυτοτραυματισμών στα καταστήματα κράτησης». Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από την ΚΛΙΜΑΚΑ  στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 - με δικαιούχο την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ) και σε συνεργασία με το Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου