Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης "Παρέμβαση στο Κ.Κ.Γ.Ε.Θ. - Πρόγραμμα Δεινομάχη"

Οκτώβριος 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης «Παρέμβαση στο Κατάστημα κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών (Κ.Κ.Γ.Ε.Θ) - Πρόγραμμα Δεινομάχη»  που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  (Γυναικείων Οργανώσεων) Α’ & Β’ Κύκλος του Ε. Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 »  - με δικαιούχο την  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ)  και σε συνεργασία με το Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.
Δεδομένων των πολυδιάστατων και αυξημένων αναγκών των κρατουμένων και απουσία επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ υλοποιεί από το 2010 πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής για την ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική στήριξη των γυναικών που κρατούνται στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών. Συνεχίζοντας και εμπλουτίζοντας την ανωτέρω δράση, η διετής υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αφορούσε μεταξύ άλλων,  την ενδελεχή μελέτη των αναγκών των γυναικών κατά την είσοδο τους καθώς και κατά την κράτηση τους στη φυλακή, την πληρέστερη ανταπόκριση στις  ψυχιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους με έμφαση στην πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών καθώς και τη δημιουργία ενός πλαισίου ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης  στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται μετά την αποφυλάκιση.  Ωφελούμενες του Σχεδίου ήταν 334 κρατούμενες γυναίκες και 18 αποφυλακισμένες γυναίκες. Η ψυχιατρική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κρατούμενων γυναικών πραγματοποιήθηκε μέσω φυσικών επισκέψεων (2 φορές την εβδομάδα) και καθημερινά μέσω τηλεδιάσκεψης.  Σε 5 αποφυλακισμένες γυναίκες παρασχέθηκε προσωρινή στέγαση και τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Κλιμαξ Plus. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων  για το προσωπικό του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.
Την  Ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων, που διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρετίζοντας η κ. Μυρτώ Χατζήνα, επιστημονική συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κ. Φωτεινής Κούβελα και η κ. Μαρία Αναγνωστάκη επιστημονική συνεργάτιδα του κ. Ευτύχιου Φυτράκη, Γενικού Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο κ Γεώργιος Μακρής, Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών και ο κ. Κυριάκος Κατσαδώρος, επιστημονικά υπεύθυνος της ΚΛΙΜΑΚΑ.   Στις εισηγήσεις της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και ο απολογισμός του σχεδίου δράσης, στοιχεία σχετικά με το ψυχοκοινωνικό προφίλ και την αυτοκτονικότητα των κρατουμένων γυναικών ενώ, μια ωφελούμενη του Σχεδίου Δράσης μίλησε για τις ανάγκες και τα προβλήματα που προκύπτουν μετά την αποφυλάκιση. 
Στόχος της ημερίδας εκτός από τη διάχυση των αποτελεσμάτων ήταν το να συζητηθούν τα συμπεράσματα και οι  προτάσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Σχεδίου για την μελλοντική εφαρμογή τεκμηριωμένων δράσεων πρόληψης της αυτοκτονίας και των «επανεισαγωγών» στα καταστήματα κράτησης.  Κάποιοι από τους άξονες που προτάθηκαν για την αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναγκών των γυναικών κρατουμένων αφορούσαν:

   Τη  συστηματική καταγραφή των δημογραφικών και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών καθώς και των αυτοκτονικών συμπεριφορών των κρατουμένων για τη στοχευμένη εφαρμογή πολιτικών πρόληψης
   Τη θεσμοθέτηση πρωτοκόλλων διαχείρισης της αυτοτραυματικής και αυτοκτονικής συμπεριφοράς
   Τη διεξαγωγή ψυχολογικών αυτοψιών σε περιπτώσεις θανάτων από αυτοκτονία
   Την ενεργοποίηση εναλλακτικών μορφών έκτισης ποινής
   Την δημιουργία  παραγωγικών μονάδων στο πλαίσιο των φυλακών
   Την ίδρυση θεραπευτικών δομών για γυναίκες κρατούμενες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές
   Τη δια βίου εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης
   Τη λήψη ειδικών μέτρων  επανένταξης πριν και μετά την αποφυλάκιση

Διανεμήθηκαν επίσης τα δύο παραδοτέα εγχειρίδια του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «Ψυχοκοινωνικό Προφίλ των κρατουμένων γυναικών και η διάσταση του φύλου κατά την υποστήριξη τους» και  «Πρόληψη της αυτοκτονίας και των αυτοτραυματισμών στα καταστήματα κράτησης». (Τα εγχειρίδια διατίθενται ηλεκτρονικά στο ιστολόγιο http://kratoumenoi.blogspot.gr/ αλλά και σε έντυπη μορφή στα κεντρικά γραφεία της ΚΛΙΜΑΚΑ, στην οδό Δεκελέων 50, στον Κεραμεικό.