Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 3/3/2010


Πρόταση για την πλήρεστερη κάλυψη των ψυχιατρικών & ψυχολογικών αναγκών των κρατουμένων και του προσωπικού των σωφρονιστικών καταστημάτων. 

H ΚΛΙΜΑΚΑ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει σχετικά με την ψυχική υγεία στα Καταστήματα Κράτησης, στην παρούσα φάση διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο 18 ωρών υπό τον τίτλο «Βασικά θέματα ψυχοπαθολογίας», το οποίο απευθύνεται στο προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης. Στην πρώτη τρίωρη συνάντηση που έλαβε χώρα το Σάββατο 27/02/2010, συμμετείχαν 20 εργαζόμενοι από τα καταστήματα κράτησης του Ελεώνα Θηβών και του Κορυδαλλού (προσωπικό φύλαξης και εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε.).  Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω εργαζόμενοι συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές συναντήσεις εκτός του ωραρίου εργασίας τους και πολλοί εξ αυτών έρχονται από την Θήβα προκειμένου να παραστούν στις συναντήσεις. 
Όπως προκύπτει, από τη μακρόχρονη συμμετοχή του φορέα στην παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών στα Καταστήματα Κράτησης Ελεώνα και Κορυδαλλού, και στο Ψυχιατρείο του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, από τις σχετικές έρευνες καθώς και από την συμμετοχή του προσωπικού στις εκπαιδευτικές συναντήσεις, οι ανάγκες στον άξονα της ψυχικής υγείας είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Οι ανάγκες αυτές αφορούν τόσο στο επίπεδο ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης των κρατουμένων όσο και σε επίπεδο υποστήριξης και δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης.  
Πλέον καθίσταται επιτακτική η πληρέστερη κάλυψη των πολυδιάστατων ψυχιατρικών και ψυχολογικών αναγκών των κρατουμένων και του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης, αναγκών που πολλές φορές υπερβαίνουν το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.  
Βάσει των ανωτέρω, η ΚΛΙΜΑΚΑ έχει προτείνει τη χρήση της τηλεψυχιατρικής ως αρωγό στην παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι η εν λόγω πρακτική, αφενός, συνιστά ένα ενδεδειγμένο μέσο για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο ιδιαίτερο περιβάλλον των Καταστημάτων Κράτησης, και αφετέρου έχει συγκριτικά πολλαπλά οφέλη τόσο σε επίπεδο επαρκέστερης χρονικά κάλυψης όσο και σε οικονομικό επίπεδο.  
Η Τηλεψυχιατρική είναι κλάδος της τηλεϊατρικής και επιστημονικός κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Λειτουργεί ως ένας τρόπος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές.  Λειτουργεί με την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης, μιας υπηρεσίας που παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα, ήχο και δεδομένα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους χρήστες. Η ΚΛΙΜΑΚΑ ξεκίνησε από το 2001 το πρώτο πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας έναν σύγχρονο τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του συστήματας της τηλεψυχιατρικής χρηματοδοτείται από τον κρατικό προυπολισμό για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στον πληθυσμό των ΝΑ Κυκλάδων και έχει διακριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ως Καλή Πρακτική του Γ΄ ΚΠΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή προγράμματος τηλεψυχιατρικής σε πληθυσμό κρατουμένων και προσωπικού εντός ενός καταστήματος κράτησης, την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος και την εν συνεχεία πιθανή εγκατάσταση και εφαρμογή του και σε άλλα καταστήματα.  
Σε συνέχεια των προαναφερομένων, σας ενημερώνουμε ότι μπορούμε να θέσουμε στη διάθεσή σας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πιλοτικής εφαρμογής της τηλεψυχιατρικής σε Κατάστημα Κράτησης, προκειμένου αυτό να τεθεί προς εφαρμογή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου