Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Έναρξη νέου Προγράμματος με Τίτλο: «Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής»

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ως υπεύθυνος Συντονιστικός Φορέας, ανακοινώνει την υλοποίηση του διετούς διάρκειας Ευρωπαϊκού Προγράμματος DAPHNE ΙΙΙ «Μεγαλώνοντας ένα Παιδί μέσα από τα Κάγκελα της Φυλακής» το οποίο στοχεύει να συμβάλλει:

  • στην υποστήριξη των φυλακισμένων μητέρων ως προς τη διαχείριση των προσωπικών τους εμπειριών βίας,
  • στην ενίσχυση των γονικών τους δεξιοτήτων και των οικογενειακών δεσμών μεταξύ των φυλακισμένων μητέρων και των παιδιών τους
  • στην παροχή στήριξης στα παιδιά των φυλακισμένων γονέων 
  • στη χαρτογράφηση του πληθυσμού των κρατούμενων μητέρων όσον αφορά τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιες, τα παιδιά τους και οι οικογένειές τους, αλλά και εκτίμηση της ποιότητας του συναισθηματικού δεσμού και της ψυχικής υγείας τόσο των κρατούμενων μητέρων όσο και των παιδιών τους.
Ο εγκλεισμός του γονιού, και ιδιαίτερα της μητέρας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου, όπως ιστορικού κακοποίησης, προβλημάτων υγείας και ψυχικής υγείας, ουσιοεξάρτησης, κλπ, έχει καταστροφικές συνέπειες στην ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών. Ο εγκλεισμός αυτός καθ’ αυτός επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις γονεϊκές δεξιότητες των φυλακισμένων μητέρων και τους οικογενειακούς δεσμούς με τα παιδιά τους.
Φυλακισμένες μητέρες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα από τα κάγκελα της φυλακής… παιδιά που ζουν, μεγαλώνουν και παίζουν μέσα στα κελιά… παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από την έγκλειστη μητέρα τους… πού βρίσκονται; πού μένουν και με ποιον; έχουν επαφή με την μητέρα τους; πώς διαχειρίζονται τις συγκρούσεις, την ντροπή ή τις ενοχές που μπορεί να νιώθουν;
Οι δράσεις του προγράμματος στις οποίες θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 290 φυλακισμένες μητέρες και 120 παιδιά φυλακισμένων γονέων σε τρεις χώρες των Βαλκανίων (Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία), θα περιλαμβάνουν: Ομάδες Στήριξης των Κρατούμενων Μητέρων και των Παιδιών τους, δράσεις για την Οικοδόμηση και την Ενίσχυση των Οικογενειακών Δεσμών, σεμινάρια εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού αλλά και δράσεις ευαισθητοποίησης του διοικητικού προσωπικού των γυναικείων φυλακών Ελαιώνα και Κορυδαλλού.

Πηγή: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών (Δ/ντης: Γ. Νικολαΐδης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου