Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Για τη δυνατότητα θεσμοθέτησης Κοινωνικών Συνεταιρισμών αποφυλακισθέντων

Τη δυνατότητα θεσμοθέτησης Κοινωνικών Συνεταιρισμών αποφυλακισθέντων, με στόχο την ομαλή κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων μετά την οριστική απόλυσή τους από τα καταστήματα κράτησης, μελετά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Με έγγραφό του προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρίνος Σκανδάμης ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί η συγκεκριμένη δράση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα .
Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η ομαλή επανένταξη των αποφυλακισθέντων αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
«Δεδομένου ότι οι αποφυλακισθέντες αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει έντονα τα φαινόμενα της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, θεωρούμε ότι η επαγγελματική ενσωμάτωση και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζόμενων αποτελεί την αναγκαία οδό για την πρόληψη από την τέλεση νέων εγκλημάτων, για την άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων, αλλά και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Ένας από τους τρόπους που μπορεί να συμβάλλει στους στόχους αυτούς είναι και η ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας».
Ο Ειδικός Γραμματέας Μαρίνος Σκανδάμης υπογραμμίζει ότι παρόμοιο μοντέλο έχει προβλεφθεί για τη στήριξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, που αφορά στη δημιουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) που έχουν ευρεία δυνατότητα δραστηριοτήτων όπως παραγωγικές, καταναλωτικές κ.λ.π.