Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Πρόληψη και αποτροπή αυτοκτονιών στα κρατητήρια Αστυνομικών Τμημάτων

 Προ ημερών το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων κλήθηκε να συνδράμει στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού που κρατούνταν  σε συνθήκες υπερπληθυσμού στο αστυνομικό τμήμα ενός νησιού που εμπίπτει σητν ακτίνα ευθύνης της Κινητής Μονάδας. Το εν λόγω περιστατικό χρειάστηκε να μεταφερθεί και να αντιμετωπισθεί στο Νοσοκομείο καθότι παρουσιάζε έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό. 
Με αφορμή το ανωτέρω περιστατικό καθώς και την  πρόσφατη δημοσίευση της αυτοκτονίας αλλοδαπού κρατούμενου μέσα σε αστυνομικό τμήμα επαναφέρουμε το επιτακτικό ζήτημα της πρόληψης των αυτοκτονιών σε κρατητήρια.  
Η αυτοκτονία είναι η συχνότερη αιτία θανάτου σε αστυνομικά κρατητήρια. Τα αστυνομικά κρατητήρια, όπως και τα σωφρονιστικά καταστήματα, οφείλουν να βρίσκονται σε ένα καθεστώς ασφάλειας και προστασίας της υγείας του κρατουμένου πληθυσμού, γεγονός το οποίο διαταράσσεται με την αυτοκτονία ή την απόπειρα αυτοκτονίας ενός κρατουμένου. Αφενός, αυτού του τύπου τα περιστατικά πυροδοτούν το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, αφετέρου, αποτελούν ιδιαιτέρως στρεσογόνα γεγονότα τόσο για τους άλλους κρατούμενους όσο και για το προσωπικό των αστυνομικών τμημάτων, το οποίο καλείται να ανταπεξέλθει στην ανάληψη ευθύνης για ένα συμβάν, το οποίο, δεδομένων των υφιστάμενων συνθηκών, πιθανώς να μην ήταν δυνατό να αποτραπεί.
          Ως εκ τούτου, οι προληπτικές των αυτοκτονιών παρεμβάσεις είναι επωφελείς όχι μόνο για τον κρατούμενο πληθυσμό και την προστασία αυτού, αλλά και για την ίδια τη λειτουργία, των αστυνομικών κρατητηρίων, εν προκειμένω, και του αστυνομικού προσωπικού. Σε αυτό το πλαίσιο, παγκοσμίως, υπάρχει μία συνεχής αναζήτηση και εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη των αυτοκτονιών στα σωφρονιστικά καταστήματα και στα αστυνομικά κρατητήρια.
  Η ΚΛΙΜΑΚΑ έχει προβεί επανηλειμμένως σε θεσμικές προτάσεις που αφορούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη των αυτοκτονιών κρατουμένων και έχει  καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο δράσης πρόληψης με βασικούς άξονες:
-      την  εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού στην αναγνώριση των κρατουμένων –          υψηλού κινδύνου αυτοκτονικότητας
-       τη  διαχείριση του υπερπληθυσμού κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια
-       τις τεχνικές προδιαγραφές  των κρατητηρίων  
 Επιπροσθέτως, σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού των Α.Τ. και των σωφρονιστικών καταστημάτων έχει κυκλοφορήσει «Οδηγός πρόληψης της αυτοκτονίας κρατουμένων» (διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα http://www.suicide-help.gr/).